Kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Viking Line Abp, Norrag. 4, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN, Åland, Finland

Myöhemmin tässä tekstissä “Kilpailun järjestäjä”.

2. Kuinka nimikilpailuun voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua laivan verkkosivuilla osoitteessa www.vikinggrace.com tai lähettämällä postikortin yhteystiedoilla:

“Testimonial”
Viking Line Abp
Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN
Åland, Finland

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Matkustusehdot ovat samat kuin Viking Linen muilla laivoilla. Matkustusehdot: http://www.vikingline.fi/hyvatietaa/index.asp
Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

3. Kilpailuaika ja palkinnon luovutus/julkisuus

Kampanja alkaa 11.12.2012 ja päättyy 4.1.2013. Osallistuja saa tiedon voitosta henkilökohtaisesti kilpailuajan päätyttyä 4.1.2013. Kilpailun järjestäjä saa julkaista palkinnon voittajan nimen.

4. Palkinnot

Kilpailun palkintona on Premium luokan risteily kahdelle, SPA lahjakortti kahdelle sekä lahjakortti  Buffet Auroraan kahdelle (illalinen ja aamiainen).  Matkat lähtöpaikkakunnalle ja takaisin eivät kuulu palkintoon, vaan ovat omakustanteisia.

5. Palkintoon (risteily) liittyvät ehdot

a) Mikäli voittaja ei kykene itse lähtemään palkintomatkalle, hänellä ei ole oikeutta luovuttaa palkintoa toiselle henkilölle.
b) Palkinnon voimassaoloa voidaan rajoittaa.
c) Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi.
e) Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.
f) Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista sekä muista kuin kohdassa 4. mainituista matkaan liittyvistä kustannuksista.

6. Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään.

7. Arpajaisvero

Kilpailun järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.